Semi-Orthopedisch schoeisel

Semi-orthopedische schoenen

In veel opzichten lijken semi-orthopedische schoenen op confectieschoenen; er is een wisselende collectie, ze zijn modieus en ze worden vaak zelfs bij dezelfde fabrikanten gemaakt. Grootste verschil is echter dat semi-orthopedische schoenen meer ruimte en mogelijkheden bieden om voetbedden en aanpassingen aan te kunnen brengen. Tevens zijn deze schoenen in verschillende breedtematen te bestellen.

Veel mensen die met confectieschoenen niet meer uit de voeten kunnen, maar voor wie volledige maatschoenen niet nodig zijn, kunnen met semi-orthopedische schoenen goed geholpen worden.

      Aanvraag procedure

 1. De behandelend specialist schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
 2. U maakt een afspraak bij ons.
 3. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt. Aan de hand van deze maten kunt u een keuze maken uit verschillende modellen en kleuren schoenen. Tevens worden uw persoons- en verzekeringsgegevens opgenomen en levert u het verwijsbriefje van de arts in.
 4. Op basis van uw wensen en de eisen worden de schoenen uitgezocht of besteld.
 5. Als de schoenen binnenkomen, worden de benodigde voorzieningen aan de schoenen vervaardigd door de orthopedisch schoentechnicus.
 6. Als de schoenen gereed zijn, wordt er een afspraak met u gemaakt, om de schoenen af te passen.

Vergoedingen

De kosten voor Orthopedisch schoeisel en voorlopig Orthopedisch schoeisel vallen onder de basisverzekering en u heeft dus recht op vergoeding. Er geldt echter altijd een (wettelijke) eigen bijdrage, die € 130,00 bedraagt. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dit € 65,00.
Er geldt echter wel een eigen risico van € 385,00.

 Verstrekkingen

De regels voor verstrekkingen zijn voor semi-orthopedische schoenen als volgt:

 1. Na het eerste paar schoenen heeft u na 3 maanden recht op een reserve paar.
 2. 15 Maanden na het eerste paar mag u een nieuw paar schoenen.
 3. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15 maanden en voor enkele verzekeraars is dit 18 maanden. Dit kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw eigen ziektekostenverzekeraar.
 4. Iedere 3 jaar mag u, naast de herhalingsparen, een reservepaar.
 5. Voor de eerste aanvraag is een verwijsbrief van de behandelend specialist vereist. Voor herhalingspaar is geen verwijzing nodig.
 6. Kinderen, jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen (bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn). Daarentegen krijgen zij geen reserveparen.

 Levertijd

De levertijd van semi-orthopedische schoenen betreft 6 weken.

 Garantie

Overeenkomstig de daarvoor geldende normen, krijgt u gedurende 15 maanden garantie op de pasvorm van de schoenen. Voor het gebruikte materiaal geldt een garantie van 15 maanden.
Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan in de garantieperiode.
Doorgaans zullen uw schoenen een levensduur behouden van minimaal 15 maanden, zodat u, bij meerdere paren, goed uitkomt met de eerder genoemde verstrekkingstermijnen van de zorgverzekeraars. Onderdelen worden tot 2 jaar na aanschaf geleverd.