Privacy

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel gegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

 • Registratie klant
 • Registratie medische gegevens
 • Facturatie en declaratie
 • Communicatie behandelgegevens met betrokken behandelaars (waaronder fysiotherapeut, podotherapeut, pedicure, consulent therapeutisch elastische kousen, orthopedisch instrumentmaker), verwijzer, zorginstantie en/of zorgverzekeraar

Registratie van gegevens

Persoonsgegevens die geregistreerd worden zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoon en e-mail
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Huisarts / behandelend arts
 • Medische indicatie

Persoonsgegevens worden gecontroleerd bij uw zorgverzekeraar ten behoeve van de declaratie. De volgende persoonsgegevens worden geregistreerd:

 • Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
 • BSN-nummer

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen vanuit:

 • Arts, verwijzer en specialist
 • Zorginstelling
 • Werkgever

Bewaartermijn gegevens

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging
Persoonsgegevens worden conform wettelijke regelgeving verwerkt, gearchiveerd en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt en benaderd door medewerkers die direct zijn betrokken bij de levering van de diensten en producten.

Persoonsgegevens worden gearchiveerd in een afgeschermd digitaal dossier en in een fysiek dossier. Het digitale dossier is alleen te benaderen met een wachtwoord. Het fysieke dossier staat in afgesloten en vergrendelde kast die is geplaatst in een afgesloten ruimte.


Uw rechten
U heeft als klant de volgende rechten:

 • U heeft het recht ten alle tijden uw gegevens op te vragen die zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 • U heeft het recht om onjuiste of ontbrekende gegevens te laten rectificeren.
 • Mocht u de opgeslagen gegevens nodig hebben in het geval u overstapt naar een andere partij, dan heeft  u het recht op overdracht. Hierbij dienen wij al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 • Wilt u niet langer dat uw gegeven vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van de gegevens. Let daarbij wel op de wettelijke vereisten.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens  als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan.

Uw plichten

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Namelijk voor het kunnen aanbieden van onze diensten of producten. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst of producten niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust via email of telefonisch contact met ons op.