Orthopedisch schoeisel

Orthopedische schoenen

Wanneer uw voetproblemen niet meer te verhelpen zijn met steunzolen semi-orthopedische schoenen of aanpassingen aan confectieschoenen, dan zijn orthopedische schoenen wellicht een oplossing voor u. Orthopedisch schoeisel is volledig maatwerk; de schoenen worden speciaal voor uw voeten vervaardigd. U heeft daarbij de keuze uit een groot aantal modellen, leersoorten en kleuren.

Heeft u zelf een leuk model of bepaalde kleur gezien, neem gerust een voorbeeld of afbeelding mee.

Aanvraag procedure

 1. De behandelend specialist schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
 2. U maakt een afspraak bij ons.
 3. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt. Tevens worden uw persoons- en verzekeringsgegevens opgenomen, alsmede het  verwijsbriefje van de arts ingeleverd.
 4. Tijdens de eerste fase worden uw leesten en passchoenen gemaakt en wordt u uitgenodigd om de passchoenen te komen passen.
 5. Tijdens het passen worden zonodig correcties uitgevoerd en wordt samen met u het model en de kleur van de schoenen uitgezocht. Soms is een tweede passing noodzakelijk.
 6. Na de pasfase gaan uw schoenen in productie.
 7. Als de schoenen klaar zijn, wordt er  weer een afspraak met u gemaakt om de schoenen af te passen.

Vergoedingen

De kosten voor Orthopedisch schoeisel en voorlopig Orthopedisch schoeisel vallen onder de basisverzekering en u heeft dus recht op vergoeding. Er geldt echter altijd een (wettelijke) eigen bijdrage, die € 130,00 bedraagt. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dit € 65,00.
Er geldt wel een eigen risico van € 385,00.

Verstrekkingen

De regels voor verstrekkingen zijn voor orthopedische schoenen als volgt:

 1. Na het eerste paar schoenen heeft u na 3 maanden recht op een reserve paar. (er zijn zorgverzekeraars die slecht eenmalig een reservepaar vergoeden, dit kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden)
 2. 15 maanden na het eerste paar mag u een nieuw paar schoenen.
 3. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15 maanden en voor enkele verzekeraars is dit 18 maanden. Dit kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw eigen ziektekostenverzekeraar.
 4. Iedere 3 jaar mag u, naast de herhalingsparen, een reservepaar.
 5. Voor de eerste aanvraag is een verwijsbrief van de behandelend specialist vereist. Voor herhalingspaar is geen verwijzing nodig.
 6. Kinderen, jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen (bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn). Daarentegen krijgen zij geen reserveparen.

Levertijd

De levertijd van orthopedische schoenen betreft 12 weken.

Garantie

Overeenkomstig de daarvoor geldende normen, krijgt u gedurende 15 maanden garantie op de pasvorm en het materiaal van de schoenen.
Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan in de garantieperiode.

Doorgaans zullen uw schoenen een levensduur behouden van minimaal 15 maanden, zodat u, bij meerdere paren, goed uitkomt met de eerder genoemde verstrekkingstermijnen van de zorgverzekeraars.