Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?
Wij streven naar 100% klanttevredenheid en vragen u klachten altijd te melden. Het liefst eerst bij de betreffende
medewerker. Kan dit niet of heeft dit onvoldoende resultaat opgeleverd? Dien dan een officiële klacht bij ons in.

Zo dient u een klacht in
Door een e-mail te sturen naar info@brandsschoentechniek.nl. U krijgt een ontvangstbevestiging zodra we uw klachtenformulier
ontvangen hebben.

Wanneer krijg ik antwoord op mijn ingediende klacht?
Zodra uw klacht binnenkomt, gaan we direct aan de slag om het op te lossen. We nemen binnen vier werkdagen
contact met u op. Ons streven is om uiterlijk binnen zes weken met een oplossing te komen.

Garantie & aansprakelijkheid

Krijg ik garantie op mijn hulpmiddel?
Ja. Wij geven garantie op door Brands Orthopedische Schoentechniek gemaakte producten die niet juist zijn samengesteld of geproduceerd.
Op producten die niet door Brands Orthopedische Schoentechniek geproduceerd zijn gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. Deze
garantievoorwaarden vindt u op het productformulier. Slijtage en problemen door anatomische veranderingen zijn
uitgesloten van garantie.

Aansprakelijkheid
Brands Orthopedische Schoentechniek  stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik van of het aanbrengen van
aanpassingen aan de door haar geleverde producten door andere dan door Brands Orthopedische Schoentechniek als bevoegd erkende
personen.

Bent u het niet eens met de garantiestelling? We ontvangen uw bezwaar graag op dezelfde wijze als beschreven
bij de klachtenprocedure.

Bent u het niet eens met afhandeling van uw klacht.
U kunt zich dan eventueel wenden tot www.degeschillencommissiezorg.nl waar ons bedrijf is bij aangesloten. Uw klacht zal door de commissie beoordeeld en behandeld worden.