Orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel

Aanpassingen aan schoenen

Aanpassingen aan schoenen, of nog beter: orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen, dienen om specifieke klachten doelgericht op te lossen of te ontlasten. Vaak worden aanpassingen aan schoenen gecombineerd met supplementen.

Aanvraag procedure

  1. De behandelend specialist schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
  2. U maakt een afspraak bij ons.
  3. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdrukgemaakt. Tevens nemen we uw persoons- en verzekeringsgegevens op en nemen we het verwijsbriefje vanuw arts in.
  4. Op basis van de diagnose wordt de voorziening gemaakt.
  5. Als uw schoenen aangepast zijn, maken wij weer een afspraak met u om uw schoenen op te halen.

Vergoedingen

Of u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden.

Levertijd

De levertijd van de aanpassingen betreft twee weken.

Garantie

Overeenkomstig de daarvoor geldende normen, krijgt u gedurende 15 maanden garantie op de functionaliteit van de aanpassing aan uw schoenen. Voor het gebruikte materiaal geldt een garantie van 15 maanden. Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan in de garantieperiode.